De Club

De Rotary Club Zuidlaren-Anloo is een lokaal netwerk van circa 35 leden, die allen woonachtig zijn in Noord-Drenthe en een brede interesse hebben in maatschappelijke ontwikkelingen ter plaatse en ‘ver van huis’. Naast hun maatschappelijke interesse delen de leden hun ervaringen, kennis en (ethische) dilemma’s van hun beroepspraktijk.
De leden organiseren lokale activiteiten om mensen met elkaar te verbinden en ‘verder te helpen’. Veelal wordt de opbrengst geschonken aan goede doelen zoals De Clini Clowns, Beatrix Kinderkliniek en Stichting Fight for Sight. In december 2013 werden twee shelterboxen geschonken aan de mensen die op de Filippijnen zijn getroffen door de ramp.

Maar ook wordt aansluiting gezocht bij initiatieven over de grens, waarbij veelal projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg worden ondersteund.

Onder de noemer van ‘samenwerken aan een betekenisvolle club’, willen de leden graag hun netwerk zien uitgroeien tot een inspirerende club van enthousiaste mensen.

 

 

 

De Stichting Community Service Zuidlaren is een onderdeel van de Rotary club Zuidlaren-Anloo.

Doel:
Het dienen van de gemeenschap (zowel plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal), zowel persoonlijk als voor de club, zowel financieel als daadwerkelijk en zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties is een van de pijlers van een Rotaryclub. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor, is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

Beleidsplan:
Per jaar worden de doelstellingen zoals hierboven geformuleerd zo concreet mogelijk ingevuld aan de hand van suggesties van leden en niet leden.

Beloningsbeleid: zowel het initiëren als het uitvoeren van projecten gebeurt op vrijwillige basis, er worden geen financiële beloningen verstrekt. Soms worden wel in beperkte mate door leden gemaakte kosten vergoed.

 

Financiële verantwoording 2015/2016

Fondswerving:

Bijdrage leden                              € 3240
Pink Ribbon                                  € 9782
Collectebus                                    € 226
Zuidlaardermarkt                        € 3697
Renteopbrengst
Warchild
Totaal                                              € 16945

Bestemmingen:

Rotary Foundation                                                            € 600
Gebiedsfonds Drentse AA                                                € 157
BB Annen
St. activiteiten Rotary Lions                                            € 100
Cycling to Serve / Pink Ribbon                                       € 9545
Bijdrage vluchtelingen                                                      € 226
St. Rotary waterprojecten                                                € 500

Vrijwilligers diner                                                              € 757
Diversen                                                                               € 236
Shelterbox                                                                           € 3000
Wensambulance
Warchild                                                                              € 1000
Inkoop pony’s

 

€ 16121

Beschikbaar                                                                        € 824